O’Brien, Flann

O’Brien, Flann (pravim imenom i prezimenom Brian O’Nolan/Brian Ó Nualláin), irski književnik (Strabane, 5. X. 1911 – Dublin, 1. IV. 1966). Živio boemski. U romanu Sirota usta (1941), pisanom na gaelskom (irskom), satirički piše o uvođenju irskoga kao službenog jezika. Iznimno duhovit, u najpoznatijem romanu pisanom na engleskom Kod dvije ptice plivalice (1960) joyceovskim stilom dočarava atmosferu, likove i teme dublinskih pubova.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: