Greenberg, Joseph Harold

Greenberg, Joseph Harold, američki antropolog i jezikoslovac (New York, 28. V. 1915 – Palo Alto, 7. V. 2001). Od 1962. na Sveučilištu u Stanfordu. Bavio se klasifikacijom afričkih jezika (postulirao samo četiri porodice: nigerokordofansku, afrazijsku, nilosaharsku, kojsansku), papuanskih (svi jezici pripadaju samo dvjema porodicama: austronezijskoj i indopacifičkoj) i američkih jezika (svi jezici pripadaju trima porodicama: eskimoaleutskoj, nadene i amerindijanskoj) te jezičnim univerzalijama. Istraživanje položaja indoeuropske jezične porodice među drugima navelo ga je na eurazijsku natporodicu. Važnija djela: Afrički jezici (od 1955), Jezici u Amerikama (1987), Indoeuropski i njegovi najbliži srodnici (2000. i 2002).