Kohn, Marija

Marija Kohn
Kohn, Marija, hrvatska glumica (Lopud, 7. VIII. 1934 – Zagreb, 16. VII. 2018). Nastupala je u Gradskom dramskom kazalištu Gavella (1957–83) i kazalištu Jazavac (1987–90). Značajnije uloge u kazalištu ostvarila je u Kolarovim, Krležinim, Vojnovićevim i Držićevim djelima. Istaknula se i na televiziji te filmu, posebice u djelima Svoga tela gospodar (1957; Fedor Hanžeković), H-8 (1958; Nikola Tanhofer), Tri Ane (1959; Branko Bauer) i Ambasadori (1984; Fadil Hadžić).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: