Kolas, Jakub

Jakub Kolas, rad J. M. Krugera, 1923.
Kolas, Jakub (pravim imenom i prezimenom Kanstancin Mihajlavič Mickevič), bjeloruski književnik (Mikalajeuščina, Minska oblast, 3. XI. 1882 – Minsk, 13. VIII. 1956). Sudionik revolucionarnih zbivanja, a nakon 1917. istaknuta ličnost kulturnoga života Bjelorusije. Nastavlja se na tradiciju ruske seoske poezije (Pjesme tuge; Nova zemlja; Crveni svirač; Ribarova koliba). Problema seljaštva dotiče se i u zbirci Pripovijesti, a borbu bjeloruske inteligencije za narodni preporod obrađuje u trilogiji U poleskoj zabiti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: