Kolbe, Georg

G. Kolbe Autoportret
Kolbe, Georg, njemački kipar (Waldheim, 15. VI. 1877 – Berlin, 20. XI. 1947). Jedan od glavnih predstavnika modernoga njemačkog kiparstva. Studirao u Dresdenu, Münchenu i Parizu. Na mnogim portretima, figurama i figuralnim kompozicijama, a osobito u aktovima, nastojao povezati elemente antičke skulpture s impresionističkim shvaćanjem plastike. Sažetost volumena i dinamičnost mase vidljiva je oznaka njegova djela (Veliki stražar; Žena sjedi; Max Liebermann).