Kolo

Kolo, 1847.
Kolo, časopis za književna i kulturna pitanja, izlazio u Zagrebu u različitim serijama s različnom učestalošću izlaženja; prvo Kolo izlazi od 1842. do 1853, pokrenuli su ga i uređivali D. Rakovac, S. Vraz i Lj. Vukotinović, poslije i A. T. Brlić te M. Begović. Godine 1905. Matica hrvatska pokreće novu seriju u kojoj surađuju A. G. Matoš, V. Nazor, D. Šimunović; 1927–43. te 1945–46. izlazi kao zbornik Matice hrvatske; 1948–52. ponovno časopis. Od 1963. do 1971. nova serija, prvi urednik Vlatko Pavletić, od 1991. izlazi kao mjesečnik (urednik Igor Zidić), a od 1995. kao tromjesečnik (urednici Vlaho Bogišić do 2008, E. Fišer od 2009).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: