komandosi

komandosi (engl.), pripadnici posebnih voj. formacija nekih armija, revoluc. i terorističkih organizacija i pokreta koji se obučavaju i izvršavaju specijalne voj. zadatke, ugl. diverzije, sabotaže, prepade, otmice i druge akcije u protivnikovoj pozadini. Naziv commando upotrijebili su prvi put Buri za postrojbe u ekspedicijama protiv domorodaca. U II. svj. ratu zaraćene su strane upotrebljavale komandose sastavljene od pom. i kopnenih postrojba te od voj. zrakoplovstva za specijalne zadatke na bojišnici i u neprijateljskoj pozadini. K. su organizirani u velikom broju armija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: