kompjutor ili računalo

kompjutor (engl. prema lat.) ili računalo, elektron. uređaj za obradu podataka sukladno listi naredbi (program). Četiri gl. komponente: aritmetičko-logička jedinica, kontrolna jedinica (zajedno se zovu centralna procesorska jedinica /CPU/ ili procesor), memorija za podatke i ulazno-izlazna jedinica za komunikaciju k. s okolinom. Prvi elektromehan. k. sagrađeni su 1940-ih za ubrzavanje računskih operacija. Danas široka uporaba u ind., prometu, znanosti, bankarstvu, zabavi itd.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: