Konfucije

Konfucije
Konfucije (kin. Kong Fuzi učitelj Kong), kin. filozof i društv. reformator (Chuehli, Shantung, ←551 – Qufu, ←479). Rođen u siromašnoj obitelji, u pedesetoj god. života pozvan na dvor, gdje djeluje kao ministar i provodi razne društv. reforme. Posvetio se skupljanju i redigiranju starih spisa, te izlaganju vlastitog naučavanja. Strana mu je težnja za originalnošću, želi izvući iz zaborava tradic. kin. shvaćanja o moralu, odgoju, obitelji, društvu, državi i vladaru, te ih uobličiti u sustav. Kao društv. reformator želi zemlji vratiti vrline zlatnog doba drevne Kine. Skupljajući prastare kronike, pjesme i zapise on traži u svjedočanstvima prošlosti uzor po kojem treba živjeti. Tako razvija metodu istraživanja značenja riječi koja treba omogućiti ispravno sporazumijevanje među ljudima. K. vjeruje u iskonsku dobrotu čovjeka, te zagovara svojevrstan humanistički racionalizam. Tijekom stoljeća njegovo je učenje bilo izloženo mnogim interpretacijama i reformama. Car Wuti (←140) proglašava njegovo učenje drž. religijom, a pojedine ideje postaju sustavni dio općega pučkog vjerovanja, pa i sam K. postaje štovan ne samo kao mudrac, nego i kao svetac.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: