konto

konto (tal.), račun na kojem se iskazuju stanje i promjene u temeljnim računovodstvenim kategorijama: imovini, obvezama, kapitalu te prihodima, rashodima i poslovnom rezultatu. Ima lijevu i desnu stranu, koje se uobičajeno označavaju s “duguje” i “potražuje”. Na dugovnoj strani konta bilježi se početno stanje imovine te njezino povećanje, a ako se radi o obvezama ili kapitalu, na toj strani bilježi se njihovo smanjenje. Početno stanje obveza i kapitala te njihovo povećanje bilježi se na potražnoj strani konta, a kada se radi o imovini, na toj strani konta bilježi se njezino smanjenje. Prihodi se iskazuju na potražnoj, a rashodi na dugovnoj strani konta.