Korejski rat 1950–53

Korejski rat 1950–53, američki generali s D. Mac Arthurom, 1950. u Južnoj Koreji
Korejski rat 1950–53, oružani sukob započet sjevernokorejskim napadom na Južnu Koreju 25. VI. 1950. Vijeće sigurnosti UN-a uputilo je u Južnu Koreju američke postrojbe na čelu s generalom D. MacArthurom koje su zauzele Seul 25. IX. Napredovanje snaga UN-a u Sjevernoj Koreji dovelo je do ulaska Kine u rat 25. XI. 1950. Kineska vojska osvojila je Seul 4. I. 1951, ali su ga postrojbe UN-a (pretežno SAD) ponovno zauzele 11. IV. 1951. MacArthur je smijenjen nakon što je htio proširiti ratne operacije na Kinu. Pregovori o pomirbi počeli su 10. VII. 1951. i završili su potpisivanjem sporazuma o primirju u Panmunjonu 27. VII. 1953. Uz velike vojne žrtve, oko milijun poginulih boraca na objema stranama, najviše na sjevernokorejskoj i kineskoj (oko 34 000 Amerikanaca), u ratu je poginulo po nekim procjenama i oko 2 milijuna civila u objema Korejama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: