Kosinj

Kosinj, most na Kosinju
Kosinj, arheol. i pov. lokalitet u Lici, nedaleko od sela Donjega i Gornjega Kosinja. Tragovi japodskog naselja iz predrim. i rim. razdoblja. U sr. vijeku u sastavu Buške župe u posjedu hrv. plemena Stupića (Kosinjskih); 1499. stječe ga knez Anž Frankapan. Stradava u tur. provali 1522; nakon 1525. naselje je napušteno, a starosjedilačko stanovništvo raseljeno. Oslobođenjem Like (1683–99) obnavlja se doseljavanjem hrv. stanovništva iz okolice Ogulina i donjeg Pokuplja. Jaka glagoljaška tradicija. Drži se jednim od sjedišta tiskanja glagoljskih liturgijskih knjiga do tur. osvajanja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: