Kosinjska tiskara

Kosinjska tiskara, Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483.
Kosinjska tiskara, prema zapisima prva hrv. tiskara u kojoj je 1491. tiskan glagoljski brevijar čiji se potpuni primjerak čuva u Marciani u Veneciji. Nalazila se na današnjem arheol. lokalitetu Kosinj u Lici. Prema inače osporavanom stajalištu Z. Kulundžića, u njoj je još 1483. tiskan Misal po zakonu rimskoga dvora, prva knjiga na hrv. jeziku.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: