Košice

Košice, panorama

Košice, katedrala sv. Elizabete
Košice (mađ. Kassa), grad u ist. Slovačkoj; 235 000 st. (drugi po veličini slovač. grad), na r. Hornád. Naselje utemeljeno u XIII. st.; kao grad spominje se od 1249; slobodni kralj. grad od 1374. Od XVI. st. pripada Habsburgovcima. Kraj K. je 1849. austr. vojska, pod generalom Schlikom, porazila mađ. revoluc. vojsku. Trianonskim mirovnim ugovorom (1920) K. pripale Čehoslovačkoj; pod pritiskom Njemačke pripojene 1938. Mađarskoj. Nakon II. svj. rata u sastavu Čehoslovačke. Od uspostave neovisne Slovačke (1993) jedno od vodećih gosp., kult. i industr. središta zemlje.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: