Košutić, August

Košutić, August, hrvatski političar (Radoboj, 5. VII. 1893 – Zagreb, 12. IX. 1964). Diplomirao tehniku u Pragu. Član HRSS-a. Suradnik i zet Stjepana Radića. Ministar prometa 1926–27. U emigraciji u Beču 1929–37. Potpredsjednik HSS-a od 1937. Ravnatelj Hrvatskoga dnevnika. Za ustaškoga režima više puta zatvaran. Čelnik ratnoga vodstva HSS-a, pregovarao 1943. o formiranju neustaške vlade. Nakon puča Lorković–Vokić pobjegao na partizanski teritorij, gdje su ga uhitili partizani. Nakon rata radio u tvornici kao inženjer.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: