kostolačka kultura

kostolačka kultura, eneolitička kultura koja se prostire Panonskom nizinom od Slovačke, preko Slavonije (Vučedol, Sarvaš i dr.) i Srijema (Gomolava), do Bosne (Odžak) i Srbije (Đerdap, Kostolac kraj Požarevca, odatle i naziv). Pretežno poljodjelska kultura, upotreba bakra; naselja na zaštićenim i skrovitijim mjestima i humcima, širokih pravokutnih kuća od gline i pletera. Spaljivanje mrtvaca i ukapanje u žarama. Fino uglačana keramika tankih stijenki s urezanim geometrijskim uzorcima – moguće i astron. (po nekima i kalendarskim) oznakama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: