Kostrenčić, Marko

Marko Kostrenčić
Kostrenčić, Marko, hrvatski pravnik (Zagreb, 21. III. 1884 – Zagreb, 19. V. 1976). Doktorirao u Zagrebu 1908. Prvi profesor pravne povijesti u Zagrebu 1912–37. i 1945–55. Dekan Pravnoga fakulteta 1917–18; rektor Sveučilišta 1949–50. Ministar socijalne politike i narodnoga zdravlja u vladi Petra Živkovića 1931. godine. Ban Savske banovine 1934–36. Za II. svjetskoga rata interniran u logoru Stara Gradiška (1941–42). Urednik Enciklopedije Jugoslavije i drugih leksikografskih publikacija. Jedan od osnivača HAŠK-a 1903. U mladosti se bavio nogometom i mačevanjem. Djela: Hrvatska pravna povijest (1919), Vinodolski zakon (1923), Postanak dalmatinskih sredovječnih gradova (1929), Fides publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV. veka (1930), Nacrt historije hrvatske države i hrvatskog prava (1956), Historiografija danas (1976).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: