kozlinac

kozlinac, uskolisni kozlinac, Astragalus angustifolius
kozlinac (Astragalus), biljni rod iz por. leptirnjača (Fabaceae), s više od tisuću i pol vrsta; neke su dobre krmne biljke, ali ima i otrovnih. Vrsta A. gummifer daje gumu tragakant. Poznatiji: kukičasti k. (A. hamosus), niskostabljični k. (A. depressus), uskolisni k. (A. angustifolius), endemični krčki k. (A. vegliensis).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: