Kraljeva zemlja (Vilayet-i Kiral)

Kraljeva zemlja (Vilayet-i Kiral), ime koje se u tur. vrelima bilježi za one dijelove Bos. Kraljevstva koji su do 1463. potpadali pod neposrednu vlast dinastije Kotromanića i koji su poslije rata 1463–64. ostali pod tur. vlašću. Poslije se ime proširuje i na one dijelove koje su Turci stekli do konca XV. st. Kao zasebna terit. jedinica Bos. sandžaka, vilajet K. z. obuhvaćao je područja između Vranduka, Travnika i Maglaja.