Krbavska bitka

Krbavska bitka
Krbavska bitka, sukob između hrvatske i osmanske vojske na Krbavskom polju kraj Udbine 9. IX. 1493. Osmanske postrojbe iz Bosne, Srbije i južne Rumelije vodio je bosanski sandžak-beg Jakub-paša, dok je hrvatsku vojsku predvodio ban → Emerik Derenčin. U bitki su sudjelovali i hrvatski velikaši Bernardin Frankapan, Ivan Cetinski, Karlo Gusić, jajački ban Ivan Vlatković i dr. Uoči same bitke hrvatski velikaši sukobili su se s banom Derenčinom glede mjesta na kojem treba dočekati osmanske postrojbe. Presudna Derenčinova odluka da se Osmanlije dočeka na otvorenom bojnom polju u velikoj je mjeri pridonijela porazu hrvatske vojske. U bitki je poginuo nemali broj istaknutih hrvatskih plemića (iz obitelji Frankapan, Zrinski i Blagajski), a Derenčin je zarobljen. Ishod bitke nije u prvom trenutku značio teritorijalni gubitak za Hrvatsku (zbog povlačenja Osmanlija), ali je otada područje Like i Krbave, sa susjednim prekovelebitskim i primorskim zaleđem, bilo izloženo učestalim i kontinuiranim osmanskim provalama koje su slabile obrambenu moć Hrvatskoga Kraljevstva.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: