Krbavska župa

Krbavska župa, srednjovj. hrv. župa na području današnje udbinske i većeg dijela koreničke općine. Spominje se od X. st. (Konstantin Porfirogenet, O upravljanju Carstvom), a kao prvi spomenuti župani bilježe se Desimir (1078) i Desila (1100). Od XIII. st. čast krbavskih župana obnašaju pripadnici hrv. plemena → Gusića, iz kojih se u XIV. st. izdvaja rod → Kurjakovića, nasljednih župana krbavskih. Sjedište župe i od 1185. Krbavske biskupije nalazilo se u Udbini. Njezinim padom (1527) K. ž. dospijeva pod tur. vlast, a starosjedilačko se stanovništvo raseljava.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: