Benacerraf, Baruj

Benacerraf, Baruj, američki liječnik (Caracas, 29. X. 1920 – Jamaica Plain, Massachusetts, 2. VIII. 2011). Diplomirao medicinu na Sveučilištu Virginia. Radio u Parizu i New Yorku, na Harvardovu sveučilištu i kao ravnatelj Instituta za rak Dana Farber u Bostonu. Bavio se imunologijom, osobito alergijama. Otkrio gene koji su odgovorni za imunosnu reakciju pri presađivanju tkiva, a imaju i veliku ulogu u autoimunosnih bolesti. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1980. sa → Georgeom Snellom i → Jeanom Daussetom.