Krfska deklaracija

Krfska deklaracija, sudionici konferencije
Krfska deklaracija, zajednički akt Jugoslav. odbora i srp. vlade potpisan 20. VII. 1917. u Krfu. Deklaraciju je u ime Jugoslav. odbora potpisao predsj. A. Trumbić, a u ime srp. vlade N. Pašić. K. d. polazi od nac. jedinstva “troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca”. Ujedinjenje je zamišljeno kao spajanje naroda u dotadašnjem sastavu Austro-Ugarske sa Srbijom i Crnom Gorom, a uređenje buduće drž. zajednice zamišljeno je kao “ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija na čelu s dinastijom Karađorđevića”. Hrv. političari prihvatili su K. d. vjerujući da će ujedinjenje donijeti slobodu i ravnopravnost svih naroda, a drž. ustroj jamčiti demokraciju i parlamentarizam. Načinom na koji je ujedinjenje izvršeno 1. XII. 1918, kao i donošenjem → Vidovdanskog ustava (1921), u suprotnosti s načelima K. d., bio je otvoren put za velikosrp. hegemoniju i unitarizam.