kriminologija

kriminologija (tal.), znanstv. disciplina koja izučava kriminalitet kao društv. pojavu i njegove soc. i individualne uzroke, odn. čimbenike, i pronalazi zakonitost njegova kretanja. K. je fenomenološka i etiološka znanost; u širem smislu obuhvaća sve kaznene znanosti. U k. postoje različiti smjerovi od kojih su najizrazitiji biološki, psihološki i sociološki. Naziv k. prvi upotrijebio tal. prof. prava Raffaele Garofalo (1851–1934) u knjizi Kriminologija (1885).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: