Krizman, Tomislav

T. Krizman Marya Delvard, Zagreb, Moderna galerija
Krizman, Tomislav, hrvatski grafičar i slikar (Orlovac, kraj Karlovca, 21. VII. 1882 – Zagreb, 24. X. 1955). Jedan od najplodnijih i najvećih hrvatskih grafičara koji je na Obrtnoj školi u Zagrebu odgojio naraštaje grafičara; među osnivačima društva Medulić, Proljetnoga salona i Djela (udruge za promicanje umjetničkog obrta). Studirao na bečkoj Akademiji gdje se priklanja secesiji. U njegovoj se plodnoj svestranosti, uz portrete, mrtve prirode i krajolike u ulju i temperi, ističe grafički opus. Profinjenim osjećajem za ekspresivne vrijednosti, ritmičkim suprotstavljanjem svijetlih i tamnih ploha te čvrstim crtežom radio u svim grafičkim tehnikama brojne mape i samostalne listove (Iz Zagorja, Bosne i Dalmacije; Motivi iz Beča; Procesija). Opremao i ilustrirao knjige i časopise, radio nacrte za plakete, predmete umjetničkog obrta; kostime i scenografiju izrađivao u duhu secesije (V. Lisinski, Porin). Svoje grafičko iskustvo objavio u knjizi O grafičkim vještinama.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: