Krstić, Kruno

Kruno Krstić
Krstić, Kruno, hrvatski leksikograf i filozof (Arbanasi, kraj Zadra, 13. XI. 1905 – Zagreb, 6. XII. 1987). Završio filozofiju u Zagrebu, doktorirao iz psihologije. Radio u Zagrebu kao profesor na srednjoj školi, kratko kao asistent za psihologiju, zatim kao predavač filozofijske propedeutike na Filozofskom fakultetu. Poslije II. svjetskoga rata bio urednik u Leksikografskom zavodu. Bavio se filozofijom i psihologijom te poviješću hrvatske filozofije (Konstitutivni elementi lirike, 1933; Albert Bazala, 1937; Filozofija u Hrvatskoj, 1943; Skok u cjelinu, 1944; Filozofija i jezik, 1944). S Blažom Jurišićem, Franjom Ciprom i Petrom Guberinom aktivan u društvu Pokret za hrvatski književni jezik koji se zalagao za izradu pravopisa, gramatike, rječnika općega jezika i terminološkoga rječnika i dr. Objavio nekoliko radova o hrvatskom jeziku (Hrvatski književni jezik, 1940; Povijesni put hrvatskoga književnog jezika, 1940); s P. Guberinom objavio Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika (1940), s P. Guberinom i F. Ciprom napisao Hrvatski pravopis (1941), koji nije objavljen zbog zabrane (pretisak sačuvanih pokusnih otisaka objelodanjen je 1998). Proučavao govor stanovnika Arbanasa (Rječnik govora zadarskih Arbanasa, 1987).