Kružić, Petar

Kružić, Petar, kapetan senjski i knez kliški (? – Solin, 12. III. 1537). Oko 1513. službovao u Klisu, postao kapetan 1520. Od 1522. kapetan Senja. Pobijedio Osmanlije kraj Klisa (1524) i Senja (1525) i doveo pomoć opkoljenom Jajcu. Godine 1529. odrekao se dužnosti kapetana Senja i posvetio obrani Klisa, a 1532. oslobodio Solin od Osmanlija. Djelovao i na moru ugrožavajući Osmanlije i Mlečane. Ubraja se u najvažnije hrvatske ratnike u protuosmanskim ratovima. Poginuo prilikom osmanskog osvajanja Klisa, presudnog događaja za opstojnost Dalmacije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: