Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, trg Merdeka

Kuala Lumpur, neboderi Petronas
Kuala Lumpur, gl. i najveći grad Malezije, na Z Malajskog poluotoka, na sutoku r. Kelang i Gombak, 40 km od Malačkog tjesnaca; grad 1 410 300 st., metropolitanska regija 3 726 200 st. Upravno, kult., trg. i prom. središte. Raznovrsna ind. u predgrađima (elektron., automobilska). Kinezi dominiraju gradom i njegovom ekonomijom. Predstavlja mješavinu modernih, lokalnih, kin. i islam. arhit. stilova; najviše zgrade na svijetu: neboderi blizanci Petronas (452 m), završeni 1996; Malajsko sveučilište (osn. 1962); Sveučilište malajskog jezika Kebangsaan (osn. 1970); visoke škole, instituti, drž. institucije; međunar. zračna luka. Grad su 1857. osnovali Kinezi kao sabirni centar okolnoga rudarskoga kraja (kositar). Značajnije se razvija pod brit. upravom od 1882, kada je izgrađena željeznica prema luci Klang. God. 1895. postaje gl. grad. Izrazito raste i razvija se nakon II. svj. rata.