Kun, Béla

Béla Kun
Kun, Béla, mađ. političar (Szilágycseh, danas Cehul Silvaniei, Rumunjska, 20. II. 1886 – ?, 30. XI. 1939). U I. svj. ratu u rus. zarobljeništvu, postaje član Rus. soc.dem. radničke partije (boljševika). Nakon Oktobarske revolucije 1917. prelazi u Petrograd, gdje započinju njegovi intenzivni kontakti s Lenjinom. God. 1918. vraća se u Mađarsku, gdje je suosnivač KP Mađarske (1918) i jedan od prvaka Mađ. sovj. republike (1919). Nakon njezina rušenja prelazi u Austriju, pa u Sovj. Rusiju, gdje kao član Revoluc. voj. sovjeta juž. bojišta Crvene armije sudjeluje u borbama protiv generala Vrangela. Aktivan sudionik Kominterne od njezina utemeljenja (1919); na njezinu III. kongresu izabran u Izvršni komitet. Tijekom Staljinovih čistki optužen, uhićen i smaknut. Posmrtno rehabilitiran poslije XX. kongresa KPSS-a (1956).