Kunc, Zinka

Zinka Kunc
Kunc, Zinka, hrvatska sopranistica (Zagreb. 17. V. 1906 – New York, 30. V. 1989). Sestra → Božidara. Studirala u Zagrebu, debitirala 1927. u Ljubljani (Leonora u Trubaduru), od 1928. do 1936. prvakinja Opere HNK u Zagrebu, 1937. prvi nastup u njujorškom MET-u (Madeleine u Andrea Chénier), u kojem je pjevala idućih 25 godina. Najuspjelije uloge: Aida, obje Leonore (Trubadur, Moć sudbine), Amelija (Krabuljni ples), Desdemona (Otelo), Santuzza (Cavalleria rusticana), Tosca, Norma. Nastupala kao koncertna pjevačica (najviši domet u Verdijevu Requiemu), bavila se pjevačkom podukom. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: