Kurjakovići

Kurjakovići, hrv. velikaška obitelj iz plemena Gusića, prozvana po utemeljitelju Kurjaku, koji se u vrelima spominje od 1198. U XIII. st. dobivaju u posjed područje Krbavske župe, a rodbinskim vezama stječu utvrde Zvonigrad i Obrovac. Poslije šire vlast na Humsku, Nebljušku, Bušku i Ličku župu. Sudjeluju u koaliciji hrv. velikaša protiv Mladena II. Bribirskog. Kad je kralj Ludovik I. Anžuvinac u Ugarskoj zatočio prvaka njihova roda kneza Grgura, priznaju (1345) sred. kralj. vlast. Potkraj XIV. i poč. XV. st. čast hrv.-dalm. banova obnašaju knez Butko (1394) te Pavao i Ivan K. (1410–11). Nakon poraza hrv. plemstva na Krbavskom polju (1493), Doroteja, udovica Karla K., plaća Turcima godišnji danak od 1000 dukata. Njezin je sin hrv.-slavonsko-dalm. ban Ivan Karlović (u. 1531), posljednji odvjetak obitelji K.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: