Kušlan, Dragutin (Dragojlo)

Dragutin Kušlan
Kušlan, Dragutin (Dragojlo), hrvatski odvjetnik i političar (Krapina, 12. I. 1817 – Zagreb, 11. III. 1867). Pristaša ilirskoga pokreta. S I. Mažuranićem djelovao na osnutku Napredne nar. stranke. U vrijeme Revolucije 1848/49. perovođa Banskoga vijeća i član hrvatskog izaslanstva na Slavenskom kongresu u Pragu (1848). Pristaša politike austroslavizma; stav o federalizaciji Monarhije radikalizirao nakon donošenja oktroiranog ustava (1849). U vrijeme neoapsolutizma odvjetnik (do 1857), potom zastupnik u Hrvatskom saboru. Pristaša suradnje s Mađarima uz uvjet da oni priznaju teritorijalnu cjelovitost i autonomna prava Hrvatske. Urednik glasila Slavenski jug (1848–49) i tjednika Prijatelj puka (1849).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: