kut

kut 1. šiljasti, 2. pravi, 3. tupi, 4. ispruženi
kut, dio ravnine omeđen dvjema zrakama (krakovima) koje imaju zajednički početak (vrh kuta). Ovisno o duljini luka, razlikuju se vrste kutova. Ako je duljina luka jednaka opsegu kružnice, radi se o punom kutu, za duljinu polovice opsega imamo ispruženi kut, za četvrtinu opsega kružnice pravi kut. Kada se krakovi poklapaju, kut je nula. Kutovi između nula i pravog kuta su oštri (šiljasti), između pravog i ispruženog tupi, veći od ispruženog su izbočeni (konkavni). Kutovi se mjere ili u stupnjevima ili u radijanima (omjer duljine luka i njegova polumjera) 1 rad = 57°17’45”. 1°=0,01745 rad. Puni kut ima 360° ili 2 radijana. Kutovi čiji je zbroj pravi kut (90°) su komplementni, a čiji je zbroj ispruženi kut (180°) suplementni.