Kvaternik, Slavko

Kvaternik, Slavko, hrvatski političar (Vučinići, kraj Vrbovskoga, 25. VIII. 1878 – Zagreb, 7. VI. 1947). Časnik, za I. svjetskoga rata sudjelovao (s generalom Svetozarom Borojevićem) u borbama na Soči, nakon sloma Austro-Ugarske pristupio Narodnom vijeću Države SHS. Nakon umirovljenja (1921) najistaknutiji vođa ustaškog pokreta u zemlji. U ime poglavnika A. Pavelića 10. IV. 1941. u Zagrebu proglasio NDH. Nakon Pavelićeva povratka u Hrvatsku njegov doglavnik, ministar domobranstva, ustaški krilnik i vojskovođa. Ubrzo se (1942) razišao s Pavelićem, 1943. razriješen je dužnosti i odlazi u Austriju. Izručen Jugoslaviji, osuđen kao ratni zločinac (1947) i strijeljan.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: