Kvintilijan, Marko Fabije

Kvintilijan, Marko Fabije (lat. Marcus Fabius Quintilianus), teoretičar retorike (Calagurris, o. 35 – prije 100). Glasoviti rim. učitelj govorništva, koji je u Obrazovanju govornika (Institutio oratoria) u 12 knjiga sveobuhvatno razradio filozofiju, teoriju i praksu govorništva, temeljenu na cjelokupnoj dotadašnjoj grč. i rim. retoričkoj tradiciji. U 10. knjizi navodi i daje ocjenu djela najvažnijih grč. i rim. pisaca.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: