Mysliveček, Josef

Mysliveček, Josef (zvan Il divino Boemo i Il Venatorini, prema talijanskom prijevodu njegova prezimena), češki skladatelj (Prag, 9. III. 1737 – Rim, 4. II. 1781). Školovao se u Pragu i Veneciji, kao operni skladatelj djelovao u Italiji nastavljajući tradiciju napuljske opere serie. Uz 26 opera (Medea, Montezuma, L’Olimpiade, Antigona i dr.), skladao 6 simfonija, 6 koncertantnih simfonija, 4 koncerta za violinu, 1 za violončelo, 6 uvertira, divertimente, 12 gudačkih kvarteta, trio-sonate, skladbe za klavir, 2 oratorija (Adam i Eva), jednu kantatu.