Kyoto

Kyoto, hram Kiyomizu
Kyoto, grad i upravno središte istoimene prefekture, sred. dio otoka Honshūa, Japan; 50 km s od Osake; 1 468 200 st. Središte regije Kinki i jedno od središta industr. zone Keihanshin (uključuje Osaku i Kobe), druge najveće grad. i industr. aglomeracije u Japanu. Glavni grad Japana više od 1000 g. (794–1868). Središte tradic. jap. kulture i budizma. Tekst. ind. Poseban odnos Japanaca prema Kyotu – bar jedanput u životu ga posjete. Na Uneskovu popisu svj. kult. baštine.