Kyūshū

Kyūshū, Fukuoka

Kyūshū, Beppu, termalni izvori

Kyūshū, vulkan Aso
Kyūshū, najjužniji i treći po veličini od četiriju gl. jap. otoka; 36 719 km2, 13 332 600 st. Okružen Ist. kin. morem na Z i Tihim oceanom na I. Vulkansko područje. Suptrop. klima na J; bujna vegetacija i jake kiše. Ovdje se nalazi Aso, najveći aktivni vulkan na svijetu. Nac. parkovi Aso–Kuju, Kirishima–Yaku, Unzen–Amakusa. Termalno lječilište Beppu. Uzgoj riže, čaja, duhana, slatkog krumpira i citrusnog voća. Ind. koncentrirana na S: željezare, čeličane, kem. ind; Saga poznata po porculanu i lončarstvu. K. je podijeljen na 7 prefektura: Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita i Saga. Sred. naselja Fukuoka i Nagasaki čine industr. kompleks Kita–Kyūshū. Svemirski centri Kagoshima i Tanegashima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: