la

la 1. Naziv najvišega, šestog tona u heksakordalnom nizu Guida Aretinskog. 2. U romanskim jezicima naziv tona a. 3. U funkcionalnoj solmizaciji (tonika Do) oznaka VI. stupnja ljestvice durskog odn. I. stupnja (tonika) ljestvice molskog načina (→ solmizacija).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: