La Condamine, Charles Marie de

Charles Marie de La
Condamine
La Condamine, Charles Marie de, francuski znanstvenik, istraživač i enciklopedist (Pariz, 27. I. 1701 – Pariz, 4. II. 1774). Vodio znanstvenu ekspediciju koja je u Peruu mjerila duljinu meridijanskoga stupnja (1735–36) sa svrhom određivanja oblika i veličine Zemlje. Plovio Amazonom, vodio bilješke o biljnom svijetu (opisao kaučuk, otrov kurare i dr.), objavio nekoliko knjiga o svojim putovanjima, suradnik Diderotove Enciklopedije.