La Fontaine, Henri

La Fontaine, Henri, belg. pravnik i pacifist (Bruxelles, 22. IV. 1854 – Bruxelles, 14. V. 1943). Prof. međunar. prava na Sveučilištu u Bruxellesu od 1893. Senator od 1895. i njegov dopredsjednik 1919–32. Predsj. Međunar. ureda za mir u Ženevi 1907–43. Belg. izaslanik na mirovnim pregovorima u Versaillesu 1919. i u Društvu naroda 1920–21. Suosnivač Lige za unaprjeđenje mira i Međunar. instituta za bibliografiju s Paulom Otletom radi koordiniranja rada znanstv. društava, knjižnica i bibliografskih instituta te sastavljanja sveopće bibliografije knjiga tiskanih od XV. st. Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1913. Gl. djela: Bibliografija o miru i međunarodnoj arbitraži; Bibliographia bibliographica universalis.