La Fresnaye, Roger-Noël-François de

R.-N.-F. de La Fresnaye Artiljerija, New York, Metropolitan Museum of Art
La Fresnaye, Roger-Noël-François de, franc. slikar (Le Mans, 11. VII. 1885 – Grasse, 27. XI. 1925). Studirao na akademijama u Parizu. Prošao nekoliko faza: od utjecaja grupe Nabis, preko Cézannea, kubističkog načina Picassa i Braquea, do realistički koncipiranih portreta na kojima se oslanja na baroknu tradiciju (Portret Gamperta).