La Plata

La Plata (Río de la Plata), zajednički estuarij rijeka Paraná i Uruguay na jugoistočnoj obali Južne Amerike, uvučen u kopno 320 km; najveća širina 220 km, dubina 10 do 20 m. Prima vodu rijeka koje odvodnjavaju oko 1/4 Južne Amerike (4 144 000 km2). Sjeverna je obala strma i stjenovita, južna niska. Glavne su luke: Buenos Aires (Argentina) i Montevideo (Urugvaj).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: