Ladislav V. Postum

Ladislav V. Postum, hrvatsko-ugarski, odnosno češki kralj (Komárno, Slovačka, 22. II. 1440 – Prag, 23. XI. 1457). Sin hrvatsko-ugarskoga kralja → Albrechta II. Habsburgovca, rođen nakon očeve smrti. Okrunjen za hrvatsko-ugarskoga kralja 1445, a 1453. i za češkoga kralja. Dao pogubiti Ladislava Hunyadija (1457), što je dovelo do nezadovoljstva u Ugarskoj te je izbjegao u Prag, gdje je uskoro i umro.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: