lajtmotiv

lajtmotiv (njemački: Leitmotiv vodeći motiv) 1. Vodeći, provodni motiv. To je zapravo tema koja u glazbenim djelima (opere, simfonije) simbolizira osobe, duhovna stanja, predmete, zamisli i sl. U glazbenom se djelu javlja (provodi) kad god je zbivanje povezano s onim što tema simbolizira. Zamjetan je već u prvim operama, poslije u orkestralnim djelima (Beethoven V. simfonija), a jasno određen i dosljedno primijenjen u Berliozovoj Fantastičnoj simfoniji (1830). Naziv je uveden 1871. u tematskom katalogu djelâ C. M. Webera, 1887. njime su označene teme simboli u Wagnerovim glazbenim dramama. 2. pren Misao, ideja, filmski efekt i sl. što se ponavlja kao osnovni motiv u kakvom umjetničkom djelu i sl.