Lamb, Willis Eugene

Willis Eugene Lamb
Lamb, Willis Eugene, amer. fizičar (Los Angeles, 12. VII. 1913). Prof. na nekoliko amer. sveučilišta i u Oxfordu u Engleskoj. Primijenio nove tehnike za mjerenje spektralnih linija vodika i našao odstupanja od Diracove teorije (Lambov pomak, 1947) koje kaže da u vodikovu atomu postoji razlika energija kao rezultat kvantnog djelovanja između elektrona i elektromagn. zračenja. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za proučavanje hiperfine strukture vodikova spektra (1955).