Landau, Lev Davidovič

Lev Davidovič Landau
Landau, Lev Davidovič, sovjetski fizičar (Baku, 22. I. 1908 – Moskva, 1. IV. 1968). Suradnik i prijatelj Nielsa Bohra. Profesor u Harkivu (1935) i Moskvi (1943). Postavio osnove teorije feromagnetizma i tekućega helija. Predložio pojam energije nazvan matrica gustoće koja se koristi u kvantnoj mehanici. Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku (1962) za istraživanje u području kondenzirane materije, posebno suprafluidnog i supravodljivog ponašanja tekućega helija na temperaturi nižoj od 2,2 K.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: