Langmuir, Irving

Irving Langmuir
Langmuir, Irving, amer. fizikalni kemičar (New York, 31. I. 1881 – Falmouth, 16. VIII. 1957). Istraživao adsorpciju i apsorpciju plinova. Načinio plinsku svjetiljku napunjenu smjesom dušika i argona (1913) i pronašao postupak hidrogenog zavarivanja (1927). Razvio (1919) Lewisovu teoriju elektronske strukture atoma iz 1916. Nobelova nagrada za kemiju (1932) za istraživanja kem. reakcija na granici metalnih površina.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: