lantan

lantan (iz grč.), kem. znak La, mekan, rastegljiv metal srebreno bijele boje iz skupine lantanida, redni broj 57, relativna at. masa 138,9, gustoća 6,17 g/cm3, otkriven 1839. (šved. kemičar C. G. Mosander). Upotrebljava se kao katalizator u krekiranju nafte, u proizvodnji slitina i za proizvodnju optičkih stakala.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: