latenska kultura

latenska kultura, kultura mlađega željeznog doba nastala u Europi o. ←500. g. do poč. nove ere, nazvana po mjestu La Tène u Švicarskoj. U l. k. željezo se sve češće koristi, a u keramici se primjenjuje lončarsko kolo. Karakteristično je preuzimanje i transformiranje ant. dekorativnih elemenata na oružju, oruđu i nakitu (os. fibulama i torkvesima).